El projecte de Beneixarxa té com a objectiu la realització de processos participatius i la implementació d'accions per al foment del teixit associatiu de forma electrònica, facilitant així la comunicació, i la interactuació, entre el ciutadà i l'Administració Pública.

 

Beneixarxa
 
            El projecte de Beneixarxa té com a objectiu la realització de processos participatius i la implementació d'accions per al foment del teixit associatiu de forma electrònica, facilitant així la comunicació, i la interactuació, entre el ciutadà i l'Administració Pública.
            La Beneixarxa és una part en la web municipal actual, dividit en tres seccions: agenda, associacions i enquestes/votacions. Les tres seccions d'aquest nou projecte s'han desenvolupat gràcies a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació dins de la línia de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.
            La secció Agenda es divideix en sis apartats: Subvencions, Medi Ambient, Eficiència Energètica, Igualtat, Urbanisme i Consultes/Sol·licituds, que mantindran informats als beneixamuts i beneixamudes de totes les notícies rellevants de Beneixama. Així mateix, en l'apartat de consultes/sol·licituds podran accedir a tota la informació del municipi, sense necessitat de desplaçar-se fins a l'Ajuntament per a realitzar gestions com, per exemple, la sol·licitud de reserva i les normes dels albergs municipals.
            En la secció d'Associacions es pretén fomentar el teixit associatiu de Beneixama, afavorint el contacte entre el ciutadà i l'associació.
            Finalment, la tercera secció, anomenada Participa és l'eina per a aconseguir la implicació total de la població de Beneixama. Tots els habitants empadronats a Beneixama, majors d'edat, podran formalitzar el seu vot de manera online. Mitjançant un sistema de verificació, es podran realitzar consultes, enquestes o votacions, el resultat de les quals s'obtindrà sense necessitat de mobilitzar físicament a la població de Beneixama.
            Aproximar l'organització i el funcionament dels òrgans municipals als ciutadans, donant-los veu, i vot, en aquells projectes més rellevants per al municipi, és el primer objectiu d'aquest projecte. L'eliminació de barreres i la facilitat de l'ús de la Beneixarxa, fomenten la implicació i la participació ciutadana. A més, la transparència i la constant comunicació entre el ciutadà i l'Administració Pública propicien una reciprocitat total entre els diferents actors municipals.
Aconseguir que la població participe activament en els assumptes municipals, facilitant-los la informació i les notícies més rellevants del municipi, implicant-se en la presa de decisions que els afecten de manera directa sense necessitat de desplaçar-se, és el propòsit final de la Beneixarxa.

  


Comentarios

Escribe un comentario
Introduce el siguiente texto
© 2.004-2.009 | Todos los derechos reservados.Grupo Editorial Vinalopó
sugerencias a: info@periodicovinalopo.com
publicidad: info@periodicovinalopo.com
Redactores

Powered by 60euros.com a justdust.es Company.